در حال بارگذاری ویدیو ...

تحلیل سازه خرپا به روش المان محدود - بخش 2: پیاده سازی در متلب MATLAB

Mansour Torabi
Mansour Torabi

پیاده سازی تحلیل المان محدود خرپا در متلب MATLAB
این ویدیوی آموزشی بخش دوم از تحلیل خرپاهای دو بعدی (Planar truss)، به روش المان محدود (FEM-FEA)، است که در آن نحوه ی کدنویسی در نرم افزار متلب MATLAB توضیح داده شده است.

Analysis of Planar Truss using Finite Element Method - Part 2: Implementation in MATLAB

کانال "خیلی ساده" - آموزشی
منصور ترابی Mansour Torabi
ارتباط:
smtoraabi@ymail.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تحلیل سازه خرپا به روش المان محدود - بخش 2: پیاده سازی در متلب MATLAB

2 لایک
0 کامنت

پیاده سازی تحلیل المان محدود خرپا در متلب MATLAB
این ویدیوی آموزشی بخش دوم از تحلیل خرپاهای دو بعدی (Planar truss)، به روش المان محدود (FEM-FEA)، است که در آن نحوه ی کدنویسی در نرم افزار متلب MATLAB توضیح داده شده است.

Analysis of Planar Truss using Finite Element Method - Part 2: Implementation in MATLAB

کانال "خیلی ساده" - آموزشی
منصور ترابی Mansour Torabi
ارتباط:
smtoraabi@ymail.com

آموزش