در حال بارگذاری ویدیو ...

تحلیل سازه خرپا به روش المان محدود - بخش 1: تئوری

Mansour Torabi
Mansour Torabi

تئوری تحلیل المان محدود خرپا،
در این ویدیوی آموزشی، نحوه تحلیل خرپاهای دو بعدی (Planar truss)، به روش المان محدود (FEM-FEA)، گام به گام توضیح داده شده است.

Analysis of Planar Truss using Finite Element Method - Part 1: Theory

کانال "خیلی ساده" - آموزشی
منصور ترابی
ارتباط:
smtoraabi@ymail.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تحلیل سازه خرپا به روش المان محدود - بخش 1: تئوری

0 لایک
0 کامنت

تئوری تحلیل المان محدود خرپا،
در این ویدیوی آموزشی، نحوه تحلیل خرپاهای دو بعدی (Planar truss)، به روش المان محدود (FEM-FEA)، گام به گام توضیح داده شده است.

Analysis of Planar Truss using Finite Element Method - Part 1: Theory

کانال "خیلی ساده" - آموزشی
منصور ترابی
ارتباط:
smtoraabi@ymail.com

آموزش