در حال بارگذاری ویدیو ...

بخ، چی، شی؟

۰ نظر گزارش تخلف
پروژه ساخت
پروژه ساخت

شادروان احمد جهانبخشی ، معلم، شاعر و پژوهشگر فرهنگی گلپایگانی الاصل علاوه بر ذوق ادبی در گفتار و نحوه بیان مطالب ادبی نیز استاد بود و اغلب مردم با آثار وی کم و بیش آشنا هستند .سایت فرهنگی "آخاله" در سال 1382 شمسی در یک اقدام فرهنگی از تمامی فعالین در امر اشاعه و حفظ آثار فولکلوریک گلپایگان دعوت به همکاری نمود تا آثار خودشان را برای آرشیو کردن در یک نرم افزار ارایه نمایند . از جمله کسانی که واقعا برای این مهم وقت گذاشت زنده یاد جهانبخشی بودند که آثارشان هم در سایت آخاله و هم در یک "سی دی " با عنوان "وردپاتکان" ثبت و ضبط می باشد . از آثار قبل از این حرکت فرهنگی استاد جهانبخشی یک حلقه نوار کاست موجود است که هرچند دارای کیفیت ضبط مناسبی نیست اما به جهت ارزشمند بودن محتویات آن یک قطعه نوستالژیک آنرا انتخاب کردم تا با ارایه آن در فضای مجازی فرهنگ دوستان شهرمان را با این آثار آشنا کنم / محمود نیکنامی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بخ، چی، شی؟

۰ لایک
۰ نظر

شادروان احمد جهانبخشی ، معلم، شاعر و پژوهشگر فرهنگی گلپایگانی الاصل علاوه بر ذوق ادبی در گفتار و نحوه بیان مطالب ادبی نیز استاد بود و اغلب مردم با آثار وی کم و بیش آشنا هستند .سایت فرهنگی "آخاله" در سال 1382 شمسی در یک اقدام فرهنگی از تمامی فعالین در امر اشاعه و حفظ آثار فولکلوریک گلپایگان دعوت به همکاری نمود تا آثار خودشان را برای آرشیو کردن در یک نرم افزار ارایه نمایند . از جمله کسانی که واقعا برای این مهم وقت گذاشت زنده یاد جهانبخشی بودند که آثارشان هم در سایت آخاله و هم در یک "سی دی " با عنوان "وردپاتکان" ثبت و ضبط می باشد . از آثار قبل از این حرکت فرهنگی استاد جهانبخشی یک حلقه نوار کاست موجود است که هرچند دارای کیفیت ضبط مناسبی نیست اما به جهت ارزشمند بودن محتویات آن یک قطعه نوستالژیک آنرا انتخاب کردم تا با ارایه آن در فضای مجازی فرهنگ دوستان شهرمان را با این آثار آشنا کنم / محمود نیکنامی