پروژه ساخت
پروژه ساخت

پروژه ساخت

نرم افزار هنر و فرهنگ گلپایگان ۰۴:۳۳
۱۱۶ بازدید ۳ ماه پیش
خاطرات استاد علی اکبر جعفری ( قسمت 3) ۱۴:۵۵
خاطرات استاد علی اکبر جعفری ( قسمت اول ) ۱۱:۲۲
طنز "انصراف نامه" طالب گلپایگانی ۰۳:۱۸
طنز انتخاباتی - طالبی کاندید می شود! ۰۳:۱۶
بخ، چی، شی؟ ۰۴:۲۹
۲۷۷ بازدید پارسال
دومین جشنواره  کباب گلپایگان - 98 ۰۲:۳۹
صدای پای نوروز در گلپایگان ۱۰:۰۰
۶۲۲ بازدید ۲ سال پیش
سولگاز - کرده به کوه ۰۱:۰۰
۲۳۳ بازدید ۲ سال پیش
کلیپ خاطره سلام ۰۴:۵۱
۴۲۹ بازدید ۲ سال پیش
بخ چی شی؟ ۰۱:۰۰
۲۵۲ بازدید ۲ سال پیش
پاییز عاشق است - پائیز گلپایگان ۰۲:۵۵
۴۶۱ بازدید ۲ سال پیش
خزان رودخانه "اناربار" گلپایگان ۰۱:۰۶
۵۵۷ بازدید ۲ سال پیش
گلپایگان نگین قطب گردشگری غرب اصفهان ۰۲:۴۱
گزارش سیما از جشنواره کباب گلپایگان ۰۲:۱۸
مستند بزرگداشت استاد علی اکبر جعفری ۴۷:۳۹
سرود   "یاابالزهرا" دبستان 13 آبان گلپایگان ۰۳:۵۱
یادی از گلپایگان ۰۵:۵۸
۲,۰۲۹ بازدید ۳ سال پیش
فروردین سد و رودخانه اناربار ۰۳:۰۱
۴۲۳ بازدید ۳ سال پیش
کنگره شهید آیت اله صدوق ۰۳:۳۹
۱۲۴ بازدید ۳ سال پیش
سخنرانی استاد جعفری ۲۴:۲۱
۳۲۰ بازدید ۳ سال پیش
عبور از پاییز ۰۲:۳۳
۲۹۵ بازدید ۳ سال پیش
سلام - کوچری ، روستای خفته در آب ۰۵:۰۶
۶۹۸ بازدید ۳ سال پیش
سد گلپایگان - رودخانه "اناربار" گلپایگان ۰۲:۱۳