Skip to main content
۱۲۵ بازدید

مرتضی منتظری ، استاد هنرمند گلپایگانی

پروژه ساخت
پروژه ساخت
منتشر شده در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۸

رتضی منتظری ، استاد هنرمند گلپایگانی با الهام از درختان ، آثار هنری زیبایی خلق کرده که چشمان هر ببینده ای را به خود مجذوب می کند.