Skip to main content
۳۳۳ بازدید

خزان رودخانه "اناربار" گلپایگان

پروژه ساخت
پروژه ساخت
منتشر شده در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷

این قسمت از رودخانه در حد فاصل 2 سد قدیم و جدید گلپایگان قرار دارد و تقریبا در همه سال جاریست . اما بعضی از مواقع مثل سالهای خشک تا حد زیادی کم آب میگردد اما جریان آب هیچوقت قطع نمی شود . این منطقه یکی از زیباترین نقاط این رودخانه است که با فاصله کمی از سد قدیم قرار دارد