Skip to main content
۷۴ بازدید

روایت های نماز تراویح در کتاب شیعه - که باید بخوانند

معالج رقیه شرعیQurandarmaniiranتلگرام
معالج رقیه شرعیQurandarmaniiranتلگرام
منتشر شده در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸

استاد سید عقیل هاشمی
شبکه جهانی کلمهگزارش تخلف