Skip to main content
۶۰ بازدید

سنگ تیمره

انوش راوید
انوش راوید
منتشر شده در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

تعدادی از آثار تاریخی کهن سنگ تیمره، در موزه مجازی تارنمای ارگ ایران، مشروح در لینک زیر
http://arqir.com/240