Skip to main content
زولا
۴۸ بازدید

سنگ تیمره

انوش راوید
انوش راوید
منتشر شده در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

تعدادی از آثار تاریخی کهن سنگ تیمره، در موزه مجازی تارنمای ارگ ایران، مشروح در لینک زیر
http://arqir.com/240