Skip to main content
زولا
۱۴۴ بازدید

  • انوش راوید

سنگ تیمره

انوش راوید
انوش راوید
منتشر شده در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷

تعدادی از آثار تاریخی کهن سنگ تیمره، در موزه مجازی تارنمای ارگ ایران، مشروح در لینک زیر
http://arqir.com/240