Skip to main content
تک بلیط
۴۶۷ بازدید

شیر و شکار بزکوهی-شاید گوزن

لحظات دیدنی از زندگی جانداران= یک
لحظات دیدنی از زندگی جانداران= یک
منتشر شده در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

شکار Antelope ( در ترجمه ای که انجام شده، کل چهار شاخ نام دارد. این حیوان شبیه به آهو است) توسط #شیر