Skip to main content
زولا
۶۴ بازدید

سه دلیل برهم زدن برجام از سوی آمریکا چیست؟

sahar
sahar
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

رئیس جمهور: آزادی فعالیتهای موشکی، بازگشت پذیر بودن فعالیتهای هسته ای و حضور منطقه ای ایران سه دلیل برهم زدن برجام از سوی امریکا بود