Skip to main content
نماوا
۴۹۷ بازدید

خیانت دولت و مجلس در برجام و FATF. استاد پورآقایی

استاد پورآقایی
استاد پورآقایی
منتشر شده در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۷

تحلیل فوق العاده زیبا