در حال بارگذاری ویدیو ...

مخلوط کردن اجزای دارویی با هموژنایزر

۰ نظر گزارش تخلف
آراکو
آراکو

ایجاد مخلوط های همگن در صنایع دارویی اهمیت ویژه ای دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میکسر دارویی آراکو می توانید به لینک زیر مراجعه کنید
https://araco.ir/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%88%DA%98%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مخلوط کردن اجزای دارویی با هموژنایزر

۰ لایک
۰ نظر

ایجاد مخلوط های همگن در صنایع دارویی اهمیت ویژه ای دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میکسر دارویی آراکو می توانید به لینک زیر مراجعه کنید
https://araco.ir/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%88%DA%98%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF

علم و فن آوری