در حال بارگذاری ویدیو ...

دستکش زنجیری قصابی

tpn-co
tpn-co

دستکش زنجیری قصابی یکی از محصولات پر استفاده از قصابی ها، پروتئینی ها و هر شغلی است که با اجسام تیز سر و کار دارند. برای مطالعه بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید:
https://tpn-co.com/product/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A8%DB%8C/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دستکش زنجیری قصابی

۰ لایک
۰ نظر

دستکش زنجیری قصابی یکی از محصولات پر استفاده از قصابی ها، پروتئینی ها و هر شغلی است که با اجسام تیز سر و کار دارند. برای مطالعه بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید:
https://tpn-co.com/product/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A8%DB%8C/