Skip to main content
۳۱۸ بازدید

  • فهیمه

ویدئوی یک آبادانی که وزیر رفاه هم آن را بازنشر داد

شبکه ویدئوهفت
کانال تایید شده شبکه ویدئوهفت
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

▫️خب ما هم عین ژاپن که نفت ندارد، اما وزارت نفت دارد، رفاه نداریم، اما وزارت رفاه داریم