Skip to main content
۷۵ بازدید

شرکت پگاه برای کنترل ناوگان توزیع خود از چه سیستمی استفاده می کند؟

مهدی
مهدی
منتشر شده در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸

دکتر حامد شهابی "مدیر کنترل کیفیت منطقه 4 شرکت بازار گستر پگاه" پیرامون مزایا و اهمیت استفاده از سیستم مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو شرکت دلفین توضیحاتی ارائه می نماید / سامانه ساز دلفین آپادانا / mydolphin.ir