در حال بارگذاری ویدیو ...

مدیریت ناوگان - نظارت بر میزان و آهنگ مصرف سوخت

مهدی
مهدی

مدیریت سوخت یکی از چالش های اصلی ناوگان های بزرگ است و همواره هزینه سوخت بخش عمده ای از هزینه های جاری سازمان های دارای ناوگان های بزرگ خواهد بود. یکی از مزایای استفاده از سیستم های مدیریت ناوگان مدیریت و کاهش هزینه های سوخت مصرفی با افزایش نظارت و بهینه سازی مصرف سوخت است / mydolphin.ir

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال