Skip to main content
۳۹۵ بازدید

مجموعه انیمیشن شاخه نبات - فالگیر

شاخه نبات
شاخه نبات
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

فالگیرها چطور می توانند، با حرف هایی که پایه علمی ندارند سر افراد زیادی را کلاه بگذارند و بازار کاسبی شان همیشه سکه باشد؟! اصلا فالگیرها چطور از مشاهده حال و احوال مراجعه کننده هایشان به گذشته و آینده ها پل می زنند؟!