Skip to main content
۲۵۵ بازدید

مجموعه انیمیشن شاخه نبات - سندروم شلختگی

شاخه نبات
شاخه نبات
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

هیچ وقت لنگه دیگر جوراب خود را پیدا نمی کند، گاهی حتی مجبور شده است هنگام بیرون رفتن با عجله جوراب های لنگه به لنگه بپوشد به این امید که مجبور نیست جایی کفش هایش را از پا بیرون آورد!. شلختگی یک سندروم است!!!!