Skip to main content
۱۹۴ بازدید

مجموعه انیمیشن شاخه نبات - توهم یا فرافکنی؟‼️

شاخه نبات
شاخه نبات
منتشر شده در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۷

در زندگی زناشویی هرچیز به ظاهر کوچکی حائذ اهمیت است اما تناسب اندام که مسئله بزرگی هم هست در بین زوجین رعایت نمیشود و مشکلاتی از قبیل تعکیس، توهم و یا فرافکنی گریبان گیر آن ها می شود.