Skip to main content
بلک میرور
۴۳۸ بازدید

شکار گراز توسط پلنگ و دزدیده شده شکار www.tehrancdshop.com

تهران سی دی شاپ
تهران سی دی شاپ
منتشر شده در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۷

پلنگ با زحمت فراوان کرازی را درب لانه شکار می کند و پس از نیمه جان شدن شکار کفتارها حمله کرده گراز را در حالیکه نیمه جان است میخورند .