Skip to main content
کرفس
۶۷۱ بازدید

ساواته 3 - لگد زنی تهاجمی ابتدایی - از سری فیلم های آموزش هنر های رزمی و دفاع شخصی کوثرپرداز

KowsarPardaz Company
KowsarPardaz Company
منتشر شده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۴

http://kowsarpardaz.com/product/ramifilms
;کامل ترین مرجع فیلم های آموزشی رزمی در رشته های مختلف هر حلقه هشتصد تومان