Skip to main content
کرفس
۷۳۵ بازدید

ساواته5 - لگد زنی تهاجمی سطح متوسط - از سری فیلم های آموزش هنر های رزمی و دفاع شخصی کوثرپرداز

KowsarPardaz Company
KowsarPardaz Company
منتشر شده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۴

http://kowsarpardaz.com/product/ramifilms
;کامل ترین مرجع فیلم های آموزشی رزمی در رشته های مختلف هر حلقه هشتصد تومان