در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم سونوگرافى چهار بعدى جنین دختر ٢٧ هفته در مرکز سروش

سونوگرافی سروش
سونوگرافی سروش

دکترمحمدزاده متخصص سونوگرافی
Radiologist
متخصص رادیولوژی وماموگرافی وغربالگری جنین با ۲۰ سال سابقه

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال