در حال بارگذاری ویدیو ...

ارقام مختلف نهال انگور را اینجا ببین و مقایسه کن - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی - 02332300315

۰ نظر گزارش تخلف
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

اطلاعات کامل درباره ارقام انگور، مشاهده و مقایسه نهال ارقام انگور، خرید آسان و مطمئن در سایت مزرعه کارآفرینی mazraekarafarini.com

نهال انگور داخلی
1.نهال انگور لعل
2.نهال انگور شاهانی شاهرود (شاهانی مکی)
3.نهال انگور یاقوتی
4.نهال انگور بیدانه قرمز
5.نهال انگور بیدانه سفید – انگور کشمشی
6.نهال انگور پیکامی
7.نهال انگور عسگری
8.نهال انگور کندری
9.نهال انگور دوشابی
10.نهال انگور سیاه سردشت یا کردستان – انگور رشه
11.نهال انگور صاحبی
12.نهال انگور فخری - انگور شاهرودی
13.نهال انگور ریش بابا
و...
------- mazraekarafarini.com

نهال انگورهای خارجی و وارداتی 09915131382
1.نهال انگور ترکمن 4
2.نهال انگور فلیم سیدلس
3.نهال انگور بلک سیدلس
4.نهال انگور کریمسون سیدلس
5.نهال انگور روبی سیدلس
6.نهال انگور رد گلوب
7.انگور پرلت فرانسوی
8.نهال انگور ارمنی سیاه
و...

آدرس دفتر: شاهرود، پارک علم وفناوری استان سمنان
شماره تماس: 02332300315 (ایام کاری از ساعت 9:30 الی 18)
شماره واتساپ و تلگرام: 09915131382

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ارقام مختلف نهال انگور را اینجا ببین و مقایسه کن - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی - 02332300315

۰ لایک
۰ نظر

اطلاعات کامل درباره ارقام انگور، مشاهده و مقایسه نهال ارقام انگور، خرید آسان و مطمئن در سایت مزرعه کارآفرینی mazraekarafarini.com

نهال انگور داخلی
1.نهال انگور لعل
2.نهال انگور شاهانی شاهرود (شاهانی مکی)
3.نهال انگور یاقوتی
4.نهال انگور بیدانه قرمز
5.نهال انگور بیدانه سفید – انگور کشمشی
6.نهال انگور پیکامی
7.نهال انگور عسگری
8.نهال انگور کندری
9.نهال انگور دوشابی
10.نهال انگور سیاه سردشت یا کردستان – انگور رشه
11.نهال انگور صاحبی
12.نهال انگور فخری - انگور شاهرودی
13.نهال انگور ریش بابا
و...
------- mazraekarafarini.com

نهال انگورهای خارجی و وارداتی 09915131382
1.نهال انگور ترکمن 4
2.نهال انگور فلیم سیدلس
3.نهال انگور بلک سیدلس
4.نهال انگور کریمسون سیدلس
5.نهال انگور روبی سیدلس
6.نهال انگور رد گلوب
7.انگور پرلت فرانسوی
8.نهال انگور ارمنی سیاه
و...

آدرس دفتر: شاهرود، پارک علم وفناوری استان سمنان
شماره تماس: 02332300315 (ایام کاری از ساعت 9:30 الی 18)
شماره واتساپ و تلگرام: 09915131382