در حال بارگذاری ویدیو ...

شبکه خدمات دهندگان کشاورزی ایران

۰ نظر گزارش تخلف
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

شبکه خدمات‌دهندگان کشاورزی، بخش معرفی افراد و شرکت‌های خدمات دهنده در حوزه کشاورزی است. این بخش در قالب یک سایت مجزا ولی به صورت زیرمجموعه سایت مزرعه کارآفرینی تعریف شده است تا به وسیله آن، کشاورزان و سرمایه‌گذاران گرامی بتوانند به راحتی به خدمات موردنظر دست پیدا کنند.

در سایت شبکه خدمات دهندگان کشاورزی به نشانی https://mazraekarafarini.com/nsp افراد و شرکتها می‌توانند در دسته‌بندی‌های خدمات، ثبت‌نام و خود را معرفی نمایند. کشاورزان و سرمایه‌گذاران گرامی نیز می‌توان خدمات مورد نیاز خود را در سایت جستجو و پیدا کنند.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

شبکه خدمات دهندگان کشاورزی ایران

۰ لایک
۰ نظر

شبکه خدمات‌دهندگان کشاورزی، بخش معرفی افراد و شرکت‌های خدمات دهنده در حوزه کشاورزی است. این بخش در قالب یک سایت مجزا ولی به صورت زیرمجموعه سایت مزرعه کارآفرینی تعریف شده است تا به وسیله آن، کشاورزان و سرمایه‌گذاران گرامی بتوانند به راحتی به خدمات موردنظر دست پیدا کنند.

در سایت شبکه خدمات دهندگان کشاورزی به نشانی https://mazraekarafarini.com/nsp افراد و شرکتها می‌توانند در دسته‌بندی‌های خدمات، ثبت‌نام و خود را معرفی نمایند. کشاورزان و سرمایه‌گذاران گرامی نیز می‌توان خدمات مورد نیاز خود را در سایت جستجو و پیدا کنند.

آموزش