Skip to main content
۱۰۷ بازدید

درخشش سهراب مرادی در بازی های عشق آباد

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۶

درخشش سهراب مرادی در بازی های عشق آباد - sport
پنجمین دوره از بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا به پایان رسید. با برگزاری این بازی ها، عشق آباد پایتخت ترکمنستان در تاریخ ورزش