در حال بارگذاری ویدیو ...

پاسخ به سوال کانال: http://www.namasha.com/channel6630173038

۴۱ بازدید
۱۰ نظر گزارش تخلف
شاید لحظه ی گناه، مرگ به سراغت بیاد کمی فکرکن...

مطالبی که از طرف شماعنوان شده نه تنهابچگانه که مضحکه چراکه کاملا واضح وعینی ست...دارین ایده های فمنیستی خودتون رو به نمایش میذاریدواصل اسلام وارزش زن روباسوالات تکراری بی محتوا مقایسه میکنین.اونچه که مهمه به اون توجه کنین اینه که اصل حجاب وعفت ونجابت هیچ منافاتی باتساوی حقوق زن ومردنداره وزن باتوجه به ظرافتها وزیباییهادرخلقتش ملزم به پوشیدگی بیشتریه.درآیات شریفه ی۳۱و۳۲سوره ی نور و۵۹سوره ی احزاب*حجاب واجب الهیه وسخن هیچ آخوندی بقول شمانیست*تصریح مستقیم به کلمه ی جلباب(جامه ای که سراسرعضو راازسرتانوک پامیپوشاندوحتی فرموده خانومهاتاکدوم قسمت موی سررو باروسری یامقنعه هاشون بپوشونن)واینکه شمامیگین اینهامن درآوردیه!توهین به کلام الهیه!چراکه اگه بنابود درقرآن تمام جزیی ترین احکام هم عنوان میشداونوقت قانون تکوینی وتشریعی به خودی خود بی معنی بود واین مفسران قرآن که اول آخوند(بازهم بقول شما)ومفسرکلام الهی مولاعلی(علیه السلام)هست،همینطور بی جهت قرآن روتفسیر کردن؟(همون بحث احکام ثانویه->البته اگه میفهمیدیعنی چی)هرکس درجامعه بایدبه ارزشهای الهی وقوانین منظوردرکشورمطابق باعقایدخودعلاوه برپایبندبودن،احترام قائل باشه.اگه شما اومانیسم محوری رو پایه ی اعتقادات خودتون کردین بحثی نیست،چون انسانِ جدای ازخداوانسانِ انسان پرست تمام ناهنجاریهارو باتوجه به ریخته شدن قبح زشتیها،برای خودش ارزش میدونه مثل اینکه بگیم چندثانیه مونده ازچراغ قرمز پس ردشو،این چندثانیه که کاری به کسی نداره وخدامیدونه که درعرض اون چندثاتیه چه اتفاقاتی که رخ نده!یااینکه یه غذای خوشمزه ولذیذوبذاریم بیرون وبگیم کسی نگاش نکنه دوست داشتم بذارم بیرون!این یعنی خودفریبی!به غارت گرفتن افکارواذهان مردان!ودزدیدن اندیشه های مردمان،خودش* دور ازانسانیته*...ترویج فسادوتبلیغ بی بندوباری ازهمون دوتا تارمو(بقول شما بازم)!!!شروع میشه چون بازیرپاگذاشتن دستورخدا داریم ازیکسری خط قرمزهایی آروم آروم عبورمیکنیم که اول شرط دینداری مقیّدبودن به فرامین وواجبات الهیه.☆ادامش نظرات☆

نظرات
Loading...