در حال بارگذاری ویدیو ...

بنماری سرولوژی شیمی فن

royaniran
royaniran

بن ماری سرولوژی یا حمام آب گرم آزمایشگاهی در واقع یک روش برای گرم کردن یا در دمای معین نگه داشتن و در بعضی موارد ذوب کردن مواد است. از این روش در صنعت، علوم زیستی و پزشکی استفاده می شود. این روش برای نمونه هایی که نسبت به گرم کردم با حرارت مستقیم حساس هستند، بسیار مناسب است. از طرف دیگر با توجه به این که ظرف نمونه درون مخزن بن ماری سرولوژی غوطه ور می شود، تمام نمونه گرمای یکسانی را دریافت می کند. رویان ایران، مرجع فروش تجهیزات آزمایشگاهی کشور، ارائه دهنده بهترین انواع بن ماری سرولوژی آزمایشگاهی با قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا 100 درجه سانتی گراد و حفظ دمای مشخص، است.
https://royaniran.com/product/%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/#:~:text=%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85,%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بنماری سرولوژی شیمی فن

۰ لایک
۰ نظر

بن ماری سرولوژی یا حمام آب گرم آزمایشگاهی در واقع یک روش برای گرم کردن یا در دمای معین نگه داشتن و در بعضی موارد ذوب کردن مواد است. از این روش در صنعت، علوم زیستی و پزشکی استفاده می شود. این روش برای نمونه هایی که نسبت به گرم کردم با حرارت مستقیم حساس هستند، بسیار مناسب است. از طرف دیگر با توجه به این که ظرف نمونه درون مخزن بن ماری سرولوژی غوطه ور می شود، تمام نمونه گرمای یکسانی را دریافت می کند. رویان ایران، مرجع فروش تجهیزات آزمایشگاهی کشور، ارائه دهنده بهترین انواع بن ماری سرولوژی آزمایشگاهی با قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا 100 درجه سانتی گراد و حفظ دمای مشخص، است.
https://royaniran.com/product/%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/#:~:text=%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85,%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.