در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش حذف و آماده حذف دام ها

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

برای این کار دو راه وجود دارد اولین راه با استفاده از آیکون آماده حذف و آیکون حذف دام در قسمت مشخصات است. راه دوم با کلیک بر روی دام صفحه ای باز شده و با رفتن روی تغییر وضعیت دام، دام را حذف و یا آماده حذف نمائید.

www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش حذف و آماده حذف دام ها

۰ لایک
۰ نظر

برای این کار دو راه وجود دارد اولین راه با استفاده از آیکون آماده حذف و آیکون حذف دام در قسمت مشخصات است. راه دوم با کلیک بر روی دام صفحه ای باز شده و با رفتن روی تغییر وضعیت دام، دام را حذف و یا آماده حذف نمائید.

www.m88.ir
www.m888.ir