در حال بارگذاری ویدیو ...

پشت صحنه شبکه های اجتماعی

fater media
fater media

ما در کمبریج برای بررسی خصایص پنهانی
که ساختار شخصیتی افراد رو می سازند،
ابزار سنجشِ کمیتیِ پیشرفته ای رو طراحی کردیم
که مدل «اوشن» نام داره و
در روان شناسی آزمایشی از پیشرفته ترین یافته هاست.

اوشن [در انگلیسی] سرواژه پنج کلمه است:

پذیرا بودن: چقدر از تجربیات جدید استقبال می کنید؟

وظیفه شناسی: آیا نظم و عادات و برنامه ریزی در زندگی رو ترجیح می دهید؟

برونگرایی: چقدر اجتماعی هستید؟

سازگاری: آیا نیازهای دیگران و جامعه رو به خود ترجیح می دهید؟

روان رنجوری: اینکه اغلب چقدر نگران هستید؟

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

پشت صحنه شبکه های اجتماعی

۰ لایک
۰ نظر

ما در کمبریج برای بررسی خصایص پنهانی
که ساختار شخصیتی افراد رو می سازند،
ابزار سنجشِ کمیتیِ پیشرفته ای رو طراحی کردیم
که مدل «اوشن» نام داره و
در روان شناسی آزمایشی از پیشرفته ترین یافته هاست.

اوشن [در انگلیسی] سرواژه پنج کلمه است:

پذیرا بودن: چقدر از تجربیات جدید استقبال می کنید؟

وظیفه شناسی: آیا نظم و عادات و برنامه ریزی در زندگی رو ترجیح می دهید؟

برونگرایی: چقدر اجتماعی هستید؟

سازگاری: آیا نیازهای دیگران و جامعه رو به خود ترجیح می دهید؟

روان رنجوری: اینکه اغلب چقدر نگران هستید؟

اخبار و سیاست