در حال بارگذاری ویدیو ...

بادکنک‌ماهی گورخری (Reticulated pufferfish)

۰ نظر گزارش تخلف
بانک اطلاعاتی ماهیان ایران

بادکنک‌ماهی گورخری (Arothron reticularis) از بادکنک‌ماهیان گزارش‌شده از ایران است. این ماهی ارزش صید تجاری ندارد، اما ماهی آکواریومی است. تاعمق 25 متری مشاهده شده است. در آب‌های مرجانی کم‌عمق و مجاور نواحی شنی و علفی زندگی می‌کنند. همچنین در خورها و خلیج‌های گلی محفوظ دیده می‌شود.
■ اطلاعات بیشتر در سایت:
در آب‌های مرجانی کم‌عمق و مجاور نواحی شنی و علفی زندگی می‌کنند. همچنین در خورها و خلیج‌های گلی محفوظ دیده می‌شود

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بادکنک‌ماهی گورخری (Reticulated pufferfish)

۰ لایک
۰ نظر

بادکنک‌ماهی گورخری (Arothron reticularis) از بادکنک‌ماهیان گزارش‌شده از ایران است. این ماهی ارزش صید تجاری ندارد، اما ماهی آکواریومی است. تاعمق 25 متری مشاهده شده است. در آب‌های مرجانی کم‌عمق و مجاور نواحی شنی و علفی زندگی می‌کنند. همچنین در خورها و خلیج‌های گلی محفوظ دیده می‌شود.
■ اطلاعات بیشتر در سایت:
در آب‌های مرجانی کم‌عمق و مجاور نواحی شنی و علفی زندگی می‌کنند. همچنین در خورها و خلیج‌های گلی محفوظ دیده می‌شود

حیوانات و طبیعت