Skip to main content
نماوا
۹۳ بازدید

درس هایی که طبیعت و زندگی به ما میدهند.

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

چشمها را باید شست تا بتوان بهتر دید و درس گرفت.