Skip to main content
اکبر شیرزادخانی

اکبر شیرزادخانی

آموزش: مهارت های زندگی-آموزش خانواده-انرژی درمانی- هاله بینی-ماساژ-هیپنوتیزم-تله پاتی- تلفن تماس : ۰۹۱۳۸۳۱۰۸۸۹