Skip to main content
۱۶۹ بازدید

تحریک نقاط ویژه بدن در درمان فشاری

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

نقاط ویژه ای که در بدن وجود دارد و در طب سوزنی با سوزن تحریک میشوند در طب فشاری به کمک انگشتان دست تحت فشار و تحریک میشوند تا بیماریها را درمان نمایند.