Skip to main content
زولا
۲۱۷ بازدید

نقاط شفابخش بدن با چون اندازه گیری میشود

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

نقاط درمانی که در طب سوزنی و طب فشاری تحریک میشوند را ابتدا باید به درستی پیدا کرد تا بتوان درمان انجام داد.در طب شرقی واحد اندازه گیری نقاط چون است.این چون بر مبنای....