Skip to main content
زولا
۵۰۷ بازدید

کانال های انرژی بدن و نقاط درمانی آن

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

مسیر های انرژی در بدن را مریدین مینامند که نقاط شفابخش و ویژه روی این کانالها قرار دارد که در طب سوزنی و طب فشاری با تحریک این نقاط درمان انجام میشود و...