Skip to main content
نماوا
۳۶ بازدید

بیماری حجمزدگی !!-راز ساده

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

یکی از دلائلی که نمیتوان به سادگی علمی را آموخت همین بیماری حجمزدگی است.