در حال بارگذاری ویدیو ...

بیماری حجمزدگی !!-راز ساده

۹۶ بازدید
اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی

یکی از دلائلی که نمیتوان به سادگی علمی را آموخت همین بیماری حجمزدگی است.

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.