در حال بارگذاری ویدیو ...

راز ساده کندالینی،اژدهای خفته بدن

۳۵ بازدید
اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی

انرژی کندالینی چیست؟
چگونه میتوان کندالینی را بیدار کرد؟

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.