Skip to main content
نماوا
۱۹۶ بازدید

آموزش ایجاد باور شانس با مراقبه

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

با مراقبه باور خوش شانسی را در ذهن خود ثبت کنید تا به فردی خوش شانس تبدیل شوید.