در حال بارگذاری ویدیو ...

از تعلقات و وابستگی ها رها شوید تا ریسمتن انرژیکی قطع شود

۹۱ بازدید
اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی

با تعلقات و وابستگی ها بین چاکراها و آن وابستگی ریسمان انرژیکی وصل میشود که تولید استرس و بیماری میکند.

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.