Skip to main content
نماوا
۸۰ بازدید

راز ساده زندگی

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

زندگی چه سخت ساده است و ما چه ساده آن را سخت مینگریم.