در حال بارگذاری ویدیو ...

Flood Monitoring Using The Semi-Automatic Classification Plugin

۹۹ بازدید
داریوش
داریوش

This tutorial describes a method for monitoring floods using the Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) and the freely available images acquired by MODIS and Sentinel-2.
For the tutorial steps visit:
https://fromgistors.blogspot.com/2017/01/flood-monitoring.html

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال