در حال بارگذاری ویدیو ...

نماهنگ امید... اشیقی

مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

نماهنگ امید... اشیقی
نوشته و دکلمه: استاد غلامی سرای
کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

وقتی امید قاپونی دویور ، عشق هراسان اوزون ایستیر قاپویا یتیره .
بیزهمان اورگی پاره لنن عاشق لریق که هرنه اولساقدا باز گوزوموز او قاپودا دور تا آچیلا .
تا گوزوموز ساتاشا او گویچک یوسف فاطمه یه .
عزت طوفانی اسماقدادی ؛
شرف دریاسی تلاطمه توشماقدادی؛
امید گونی بلوتلاری یارماقدادی.
الهی تئزلیقینان گوزلریموزی اشیقلاندیر.
تئزلیقینان بو یاندیران آیریلیقی قورتار.
جلال و جبروتوی عزت بایراقین برافراشته ائدماقینان نمایان ائله.
گوزلریمیز هله یولدادی...

مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
https://t.me/shahidjodeiri
https://eitaa.com/shahidjodeiri
https://sapp.ir/shahidjodeiri

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال