Skip to main content
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

سرگرد پاسدار شهید جدیری کهنموئی از شهدای روستای کهنمو واقع در استان آذربایجان شرقی از توابع شهرستان اسکو می باشند. به امید شفاعت شهیدان صلوات.