مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

نماهنگ بایرام دعاسی ۰۱:۵۹
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
نماهنگ اوچ قارداش ۰۳:۳۶
۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
... ۰۵:۰۵
۵۱ بازدید ۱ ماه پیش
نماهنگ اهل بیتین بلبلی ۰۳:۴۷
۱۷۶ بازدید ۸ ماه پیش
فخرالذاکرین به لقاءالله پیوست ! ۰۱:۲۸
۱۰۳ بازدید ۸ ماه پیش
سلام بر شهیدجدیری ۰۰:۵۶
۲۰۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
نماهنگ منم آرش ۱۱:۵۶
۱۱۴ بازدید پارسال
نماهنگ حافظ غزلری ۰۲:۵۹
۷۸ بازدید پارسال
نماهنگ بیر غزل حکیم فضولی دن ۰۱:۵۵
۱۱۱ بازدید پارسال
نماهنگ یارانیب عشق آنالاردان ۰۱:۵۴
۲۷۱ بازدید پارسال
نماهنگ فضولی دن غزل ۰۱:۵۷
۵۳ بازدید پارسال
نماهنگ بی تابی مجنون ۰۳:۳۲
۹۶ بازدید پارسال
نماهنگ عشق اودی ۰۲:۵۹
۵۸ بازدید پارسال
نماهنگ باش اوجالدیر انقلاب ۰۴:۱۵
۶۵ بازدید پارسال
نماهنگ امام گلدی وطنه ۰۱:۲۶
۷۴ بازدید پارسال
رجز ( پیمان بستیم با سلیمانی ایران ) ۰۶:۳۸
من عاشیقم تبریزه... ۰۱:۴۸
۲۱۳ بازدید پارسال
نماهنگ تاشهیدنباشی... ۰۱:۰۰
۱۱۳ بازدید پارسال
نماهنگ شوق روی تو ۰۲:۲۲
۹۲ بازدید پارسال
شب پنجم فاطمیه اول 98 حاج محمود کریمی ۰۸:۰۲
شب چهارم فاطمیه اول 98 حاج محمود کریمی ۰۷:۵۴
شب سوم فاطمیه اول 98 حاج محمود کریمی ۰۴:۳۱
حاج محمود کریمی شب دوم فاطمیه اول 98 ۰۸:۳۲
نماهنگ اشک رهبر ۰۱:۳۲
۱۰۷ بازدید پارسال
نماهنگ علم به خون تو تزئین ۰۳:۰۷
۱۰۱ بازدید پارسال
نماهنگ  سرداریموز ۰۱:۰۰
۲۲۰ بازدید پارسال
سردارِ سردار ۰۲:۱۱
۱۹۵ بازدید پارسال
نماهنگ امید... اشیقی ۰۰:۵۳
۳۱۸ بازدید پارسال
نماهنگ ترکی لای لای لار ۰۱:۰۰
۱۲۲ بازدید پارسال
نماهنگ ای عشق آسمونی ۰۰:۵۸
۱,۲۰۲ بازدید پارسال
نماهنگ ایمان مشتری سی ۰۲:۳۳
۹۴۱ بازدید پارسال
نماهنگ دردلریموز دواسی ۰۲:۱۵
۱۰۰ بازدید پارسال
نماهنگ ای جنان ایلوین خاک طوسی ۰۱:۰۰
نماهنگ عزیز حیّ داور ۰۶:۴۰
۹۱ بازدید پارسال
نماهنگ خزان لیلی ۱۸:۴۳
۳,۸۱۹ بازدید پارسال
نماهنگ بیزی سسلیر حسینون کربلاسی ۰۸:۳۴
نماهنگ بیاتابرویم ۰۵:۱۳
۸۸ بازدید پارسال
نماهنگ حب الحسین یجمعنا ۰۱:۵۲
۱۶۴ بازدید پارسال
شهریارین شعرلری ۰۰:۵۹
۳۴۶ بازدید پارسال
نماهنگ شکوه شهادت ۰۱:۰۰
۲۸۲ بازدید پارسال
چرا روز شعر و ادب؟ و چرا شهریار؟ ۴۶:۴۹
نماهنگ ولایت لشگری ۰۰:۵۵
۷۳ بازدید پارسال
نماهنگ وداع ۰۰:۵۸
۴۹ بازدید پارسال
نماهنگ قانلی آی ۰۴:۵۳
۱۰۹ بازدید پارسال
نماهنگ لشگر آغلادی ۰۰:۵۸
۵۷ بازدید پارسال