مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

نماهنگ اهل بیتین بلبلی ۰۳:۴۷
۱۴۱ بازدید ۳ ماه پیش
فخرالذاکرین به لقاءالله پیوست ! ۰۱:۲۸
سلام بر شهیدجدیری ۰۰:۵۶
۱۶۲ بازدید ۶ ماه پیش
نماهنگ منم آرش ۱۱:۵۶
۹۳ بازدید ۸ ماه پیش
نماهنگ حافظ غزلری ۰۲:۵۹
۶۹ بازدید ۸ ماه پیش
نماهنگ بیر غزل حکیم فضولی دن ۰۱:۵۵
۸۷ بازدید ۹ ماه پیش
نماهنگ یارانیب عشق آنالاردان ۰۱:۵۴
۲۴۷ بازدید ۹ ماه پیش
نماهنگ فضولی دن غزل ۰۱:۵۷
۵۲ بازدید ۹ ماه پیش
نماهنگ بی تابی مجنون ۰۳:۳۲
۸۶ بازدید ۹ ماه پیش
نماهنگ عشق اودی ۰۲:۵۹
۵۵ بازدید ۹ ماه پیش
نماهنگ باش اوجالدیر انقلاب ۰۴:۱۵
۶۰ بازدید ۹ ماه پیش
نماهنگ امام گلدی وطنه ۰۱:۲۶
۶۵ بازدید ۹ ماه پیش
رجز ( پیمان بستیم با سلیمانی ایران ) ۰۶:۳۸
من عاشیقم تبریزه... ۰۱:۴۸
۲۰۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
نماهنگ تاشهیدنباشی... ۰۱:۰۰
۱۰۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
نماهنگ شوق روی تو ۰۲:۲۲
۸۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
شب پنجم فاطمیه اول 98 حاج محمود کریمی ۰۸:۰۲
شب چهارم فاطمیه اول 98 حاج محمود کریمی ۰۷:۵۴
شب سوم فاطمیه اول 98 حاج محمود کریمی ۰۴:۳۱
حاج محمود کریمی شب دوم فاطمیه اول 98 ۰۸:۳۲
نماهنگ اشک رهبر ۰۱:۳۲
۱۰۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
نماهنگ علم به خون تو تزئین ۰۳:۰۷
۹۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
نماهنگ  سرداریموز ۰۱:۰۰
۲۰۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
سردارِ سردار ۰۲:۱۱
۱۹۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
نماهنگ امید... اشیقی ۰۰:۵۳
۳۱۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
نماهنگ ترکی لای لای لار ۰۱:۰۰
۱۱۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
نماهنگ ای عشق آسمونی ۰۰:۵۸
۱,۱۹۷ بازدید پارسال
نماهنگ ایمان مشتری سی ۰۲:۳۳
۸۸۵ بازدید پارسال
نماهنگ دردلریموز دواسی ۰۲:۱۵
۹۰ بازدید پارسال
نماهنگ ای جنان ایلوین خاک طوسی ۰۱:۰۰
نماهنگ عزیز حیّ داور ۰۶:۴۰
۷۹ بازدید پارسال
نماهنگ خزان لیلی ۱۸:۴۳
۳,۸۱۵ بازدید پارسال
نماهنگ بیزی سسلیر حسینون کربلاسی ۰۸:۳۴
نماهنگ بیاتابرویم ۰۵:۱۳
۸۶ بازدید پارسال
نماهنگ حب الحسین یجمعنا ۰۱:۵۲
۱۶۳ بازدید پارسال
شهریارین شعرلری ۰۰:۵۹
۲۵۶ بازدید پارسال
نماهنگ شکوه شهادت ۰۱:۰۰
۲۲۶ بازدید پارسال
چرا روز شعر و ادب؟ و چرا شهریار؟ ۴۶:۴۹
نماهنگ ولایت لشگری ۰۰:۵۵
۷۲ بازدید پارسال
نماهنگ وداع ۰۰:۵۸
۴۸ بازدید پارسال
نماهنگ قانلی آی ۰۴:۵۳
۶۶ بازدید پارسال
نماهنگ لشگر آغلادی ۰۰:۵۸
۵۶ بازدید پارسال
نماهنگ لرزید علَم ۰۰:۵۹
۴۰ بازدید پارسال
نماهگ کربلا بهاسی ۰۰:۵۹
۵۰ بازدید پارسال
نماهنگ قان آراسیندا ۰۰:۵۹
۴۴ بازدید پارسال