در حال بارگذاری ویدیو ...

نماهنگ یارانیب عشق آنالاردان

۲۰۴ بازدید
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

« نماهنگ یارانیب عشق آنالاردان» « با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای» «کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی»

نظرات