در حال بارگذاری ویدیو ...

مشبک کردن لوله جدار چاه

۰ نظر
گزارش تخلف
لوله 24
لوله 24

شیارهای ناشی از مشبک کردن لوله جدار چاه محلی هستند که به عنوان ورودی آب از دیواره چاه به داخل چاه عمل می کنند. معمولا عملیات مشبک سازی بر روی لوله های انتهایی چاه انجام می شود.‌ حفار منطقه هم به شکل تجربی میزان شیارها و تعداد ردیف های لازم را مشخص می کند

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مشبک کردن لوله جدار چاه

۰ لایک
۰ نظر

شیارهای ناشی از مشبک کردن لوله جدار چاه محلی هستند که به عنوان ورودی آب از دیواره چاه به داخل چاه عمل می کنند. معمولا عملیات مشبک سازی بر روی لوله های انتهایی چاه انجام می شود.‌ حفار منطقه هم به شکل تجربی میزان شیارها و تعداد ردیف های لازم را مشخص می کند