Skip to main content
۲۲۱ بازدید

عبور کامیون اسکانیا در میان سیل

سخاوت بار
سخاوت بار
منتشر شده در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۷

عبور کامیون اسکانیا با حمل بار در منطقه سیل زده