در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش شبکه کردن چند کامپیوتر با سوئیچ

avashnet
avashnet

شبکه کردن و برقرار کردن ارتباط بین کامپیوتر‌های درون مجموعه هم به صورت بی سیم و هم به صورت سیمی انجام می‌گیرد، که برای هر کدام از این موارد باید تجهیزات متفاوتی را داشته باشید. ما در این مقاله به راه اندازی شبکه با شوئیچ و به صورت با سیم می‌پردازیم. مراحل را به ترتیب طی کنید تا در انتها بتوانید یک شبکه ثابت بین کامپیوتر‌های خود بر قرار کنید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش شبکه کردن چند کامپیوتر با سوئیچ

۲ لایک
۰ نظر

شبکه کردن و برقرار کردن ارتباط بین کامپیوتر‌های درون مجموعه هم به صورت بی سیم و هم به صورت سیمی انجام می‌گیرد، که برای هر کدام از این موارد باید تجهیزات متفاوتی را داشته باشید. ما در این مقاله به راه اندازی شبکه با شوئیچ و به صورت با سیم می‌پردازیم. مراحل را به ترتیب طی کنید تا در انتها بتوانید یک شبکه ثابت بین کامپیوتر‌های خود بر قرار کنید.

آموزش