Skip to main content
بلک میرور
۳۴۹ بازدید

رصدخانه سمرقند

رضاکیانی موحد
رضاکیانی موحد
منتشر شده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

رصدخانه سمرقند به دست شاهزاده تیموری الغ بیگ ساخته شد و رصدهای نجومی ان توسط غیاث الدین جمشید کاشانی صورت گرفت.
کاشانی با کمک چند دانشمند مسلمان دیگر توانست دستگاه های رصدی غول آسایی را ساخته و د راین رصدخانه نصب کند. علت بزرگ بودن این ابزار الات رصدی بالابردن دقت آنها بوده است. این ابزارآلات رصدی بعدها الهام بخش رصدخانه ی استامبول و رصدخانه ی تیکوبراهه شدند.